KOUČINK

MAKE DREAMS 1

 

Koučink je jedna z rozvojových metod, která pomocí strukturovaného rozhovoru rozvíjí člověka a násobí možnosti dosažení jeho přání a cílů.  Při koučinku se zaměříme na to, co se děje, využijeme vlastních znalostí k dosažení žádoucích postojů a chování. Pomohou nám k úspěchu, který jsme si nadefinovali. Koučink nejde do minulosti, ale buduje novou cestu odpovídající hodnotám a postojům člověka.

Je vhodný pro všechny, kteří jsou motivováni ke změně, chtějí se rozvíjet a pracovat na sobě. Pro ty, kteří mají odvahu dát se do práce a své sny realizovat.

 


 

Mezinárodní federace koučů ICF charakterizuje koučink jako partnerství s klienty v rámci podnětného a tvůrčího procesu, který inspiruje klienty k maximalizaci jejich osobního a profesního potenciálu.

Zakladatel koučinku W. Timothy Gallwey říká, že koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon.

 


 

Profesionální vztah mezi koučem a klientem je založen na dohodě o koučování mezi koučem a klientem, která definuje odpovědnosti obou stran. Naši koučové dodržují kompetence ICF kouče a Etický kodex kouče.

Koučové jsou certifikovanými kouči ICF a Profesionálními kouči Erickson College. Při práci používají čistý koučink. Opírají se o metodu koučování Johna Whitmora, Marilyn Atkinson představující Erickson College a zkladatele koučinku Timothy Gallweye. Na přání klienta mohou přidat neurolingvistické programování nebo mentoring.

 


 

Z průzkumu PriceWaterhouseCoopers 2009:

Profesionální koučování maximalizuje potenciál a tím zpřístupňuje dosud nevyužívané zdroje produktivity – vyšší pracovní výkonnost, lepší timemanagement, lepší spolupráce.

Dále zvyšuje sebevědomí, zlepšuje mezilidské vztahy, komunikační schopnosti, work-life balanc.

Společnosti využívající profesionální koučink z obchodních důvodů zaznamenaly střední návratnost svých investic ve výši sedminásobku počáteční investice.