Mediace


dohoda3

 

 

Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů mezi znesvářenými stranami. Využívá se, když konflikt narostl do rozměrů, kdy se strany vzájemné neslyší.

Je příležitostí vyslechnout a pochopit druhého, uslyšet ho a sám být slyšen. Je možností nalézt řešení, které nebylo zřejmé. Můžete zlepšit současnou situaci a zabývat se budoucím uspořádáním věcí a vztahů. Cílem je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda v písemné podobě a stvrzená podpisy obou stran i mediátora. Zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů a sankcí za nedodržení.

 

Mediátor je nezávislá a nezaujatá osoba, která napomáhá stranám odkrýt a formulovat jejich zájmy. Nesoudí, neobhajuje, podporuje je v hledání společných praktických a reálných řešení konfliktu, společné smírné cesty a vzájemně přijatelné dohody.